TERM 3, WEEK 5 MERIT BADGES

CLASS               TOP STUDENT                  WORKER OF THE WEEK

ECD A             GABA ETHAN                        HAPANDIWA PROPHECY

ECD B             MATONGO TATIANA            MAKURUMIDZE SHALOM

GR1 BLUE      MAKUNGWA CHIEDZA        NGWENYA LESLIE

GR1 WHITE   NHARIRIRE ZOE                   TADIWANASHE SAVIER

GR2 BLUE      MUSEVENZI KUDZAISHE   MUFUNDA LAURA

GR3 BLUE      MANHUWA RYAN                 SHAMUYARIRA DEAN

GR4 BLUE     MWERENGA JAIDYN            MUPONDA TADIWA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *